Trädfällning & grönområdesskötsel

Vi använder oss bland annat av vår kranmonterad gripsåg vid trädfällning. Gripsågen är bra att använda då träden står nära exempelvis hus, ledningar, buskar och annat som står i vägen vid trädfällningen. Resultatet blir ett riskfritt arbete då inga träddelar faller till marken okontrollerat och föraren kan stå på behörigt avstånd. Kranen har en räckvidd på 20m över bilen. Beroende på hur nära trädet vi kommer med bilen kan vi plocka ner träd som är runt 24-25 m höga.

Högre träd kan vi hjälpa till att såga ner med hjälp av personkorg och motorsåg på traditionellt sätt. Då når vi ca 30m högt. Ris och stammar kan lastas direkt i en cotainer på lastbilen eller läggas på marken för senare omhändertagande.

puff8
puff7
puff6,
puff5
puff4
puff3
121202
timmer
timmer1
m
n
o
001
003
001
006
001
001
005
DSC_0014
051
052
066
094
101
154
164
DSC_0153
DSC_0243
DSC_0277
DSC_0322
DSC_0323
DSC_0049
DSC_0670
DSC_0669
Fruehauf Bodkärra 334
005