Våra uppdrag

– Transport av material och maskiner, lyftarbeten vid ombyggnadsarbeten på kraftledningar, ställverk, vattenkraftverk och dammar.

– Lyft av takstolar, taksektioner mm, transport av bodar och materialcontainrar, uppdragsgivare består av olika byggföretag.

– Transport och lyft av murade skorstenar i sektioner som sammanfogas, uppdragsgivare Charne Entreprenad.

– Transport av fordon och maskiner åt företag och privatpersoner.

– Transport och byte av spårkorsningar (upp till 15m längd) , byte
av transformatorer , lampor och annan utrustning, transport av rälsgående maskiner, material och utrustning, uppdragsgivare Infranord AB och Trafikverket.

– Sopning, sandupptagning, sandning och snöröjning av perronger, Uppdragsgivare Infranord AB, VR-track AB

– Transport av snö, snöröjning och sandning åt Ånge Kommun, Skruck AB, olika skogsbolag och privatpersoner.

– Betongbilning, grävning mm åt olika byggföretag. Grävning för
repetion av kabelskador åt Infranord AB

– Transport av fjällradiostationer (bredd upp till 4,5m). Transport montage och resning av radiomaster (upp till 42m höga) uppdragsgivare: WESTEL

– T-A planer och skyltning vid arbeten med vägportaler, järnvägsviadukter mm. kund Infranord AB, VR-track AB

Några av våra kunder 2015-2016

Infranord AB, Trafikverket, Västra Industri & Fastighetsservice, Ånge Kommun, Mats Idh bygg AB, Callans Trä AB, Fortum, Permascand AB, Charne Entreprenad AB. VR-track AB, ONE Nordic AB, Glulam of Sweden AB, Skruck AB, Daniellssons Snickeri & Bygg AB,  Örjans Bygg AB, Härjeåns nät AB, Haverö Trähus AB.

puff8
puff7
puff6,
puff5
puff4
puff3
121202
timmer
timmer1
m
n
o
001
003
001
006
001
001
005
DSC_0014
051
052
066
094
101
154
164
DSC_0153
DSC_0243
DSC_0277
DSC_0322
DSC_0323
DSC_0049
DSC_0670
DSC_0669
Fruehauf Bodkärra 334
005